Pojęcie demona i jego wpływ na interpretację fenomenu opętania. Perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorów

dc.contributor.advisorStachewicz, Krzysztof. Promotor
dc.contributor.authorBaranowska, Anna
dc.date.accessioned2015-06-08T12:34:28Z
dc.date.available2015-06-08T12:34:28Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.descriptionWydział Teologicznypl_PL
dc.description.abstractW pracy doktorskiej podjęty został problem wpływu pojęcia <demon> na sposób interpretacji i rozumienia fenomenu opętania demonicznego. Problem nakreślony został w filozoficznej perspektywie na podstawie materiału źródłowego dostarczonego przez Apulejusza z Madaury, Orygenesa, św. Augustyna, św. Anzelma, Witelona, św. Tomasza, Z. Freuda oraz C. G. Junga. Wnioski pracy przedstawiają trzy możliwe interpretacje fenomenu opętania: interpretację antropologiczno-kulturową, metafizyczną oraz psychoanalityczną. pl_PL
dc.description.abstractThe PhD thesis deals with the issue concerning the influence of the word <demon> on the way how the phenomenon of demonic possession is interpreted and understood. The issue was framed in a philosophic perspective based on source materials provided by Apuleius Madaurensis, Origne, Saint Augustine, Saint Anselm of Canterbury, Witelo, Thomas Aquinas, S. Freud, and C. G. Jung. The conclusions of the thesis introduce three possible interpretations related to the phenomenon of possession: the cultural anthropological, the metaphysical, and the psychoanalytical interpretations.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13154
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectdemonpl_PL
dc.subjectopętanie demonicznepl_PL
dc.subjectinterpretationpl_PL
dc.subjectinterpretacjapl_PL
dc.subjectphenomenon of possessionpl_PL
dc.titlePojęcie demona i jego wpływ na interpretację fenomenu opętania. Perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorówpl_PL
dc.title.alternativeThe notion of demon and its influence on the interpretation concerning the phenomenon of possession. A philosophical perspective in the light of selected authorspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego