Pojęcie demona i jego wpływ na interpretację fenomenu opętania. Perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-06-08

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The notion of demon and its influence on the interpretation concerning the phenomenon of possession. A philosophical perspective in the light of selected authors

Abstract

W pracy doktorskiej podjęty został problem wpływu pojęcia <demon> na sposób interpretacji i rozumienia fenomenu opętania demonicznego. Problem nakreślony został w filozoficznej perspektywie na podstawie materiału źródłowego dostarczonego przez Apulejusza z Madaury, Orygenesa, św. Augustyna, św. Anzelma, Witelona, św. Tomasza, Z. Freuda oraz C. G. Junga. Wnioski pracy przedstawiają trzy możliwe interpretacje fenomenu opętania: interpretację antropologiczno-kulturową, metafizyczną oraz psychoanalityczną.
The PhD thesis deals with the issue concerning the influence of the word <demon> on the way how the phenomenon of demonic possession is interpreted and understood. The issue was framed in a philosophic perspective based on source materials provided by Apuleius Madaurensis, Origne, Saint Augustine, Saint Anselm of Canterbury, Witelo, Thomas Aquinas, S. Freud, and C. G. Jung. The conclusions of the thesis introduce three possible interpretations related to the phenomenon of possession: the cultural anthropological, the metaphysical, and the psychoanalytical interpretations.

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

demon, opętanie demoniczne, interpretation, interpretacja, phenomenon of possession

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego