Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13367
Title: Ciśnieniowe przemiany kryształów benzimidazoli z wiązaniami wodorowymi NH∙∙∙N
Other Titles: Pressure-induced transformations of NH···N bonded crystalline benzimidazoles
Authors: Zieliński, Witold
Advisor: Katrusiak, Andrzej. Promotor
Keywords: benzimidazol
benzimidazole
wiązania wodorowe
hydrogen bonds
przemiany fazowe
phase transitions
ciśnienie
pressure
Issue Date: 24-Jun-2015
Abstract: Poszukiwanie nowych materiałów użytkowych dla elektroniki jest obecnie jednym z najciekawszych zadań stawianych przed naukowcami. Organiczne związki o właściwościach ferroelektrycznych stanowią bardzo interesującą i obiecującą grupę materiałów. Prosty związek organiczny składający się z połączonych ze sobą pierścieni 5 i 6 członowych, połączonych wiązaniami wodorowymi NH∙∙∙N w łańcuchy, benzimidazol oraz jego pochodne stały się tematem niniejszej pracy w kontekście ich przemian fazowych indukowanych ciśnieniem.
The search for new materials for electronics belongs to the most interesting tasks for materials chemists. Organic compounds with ferroelectric properties are very interesting and promising materials. Benzimidazole is a simple organic compound composed of fused 5- and 6-membered rings hydrogen-bonded into NH ∙∙∙ N chains. Benzimidazole itself and its derivatives are the topic of this work in the context of their pressure-induced phase transitions.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/13367
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca PhD.pdf10.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.