Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13496
Title: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SK 6/20121 – problematyka wysokości kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
Authors: Staniszewska, Lucyna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 3 (7), s. 171-188
URI: http://hdl.handle.net/10593/13496
DOI: 10.14746/spp.2014.3.7.8
ISBN: 978-83-232-2822-6
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 3 (7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPP3(7)2014_z orzecznictwa_Lucyna_Staniszewska.pdf196.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.