Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13953
Title: Metoda immersyjno-medialna – edukacja ery Singularity
Other Titles: The media-immersion method – education for the coming era of Singularity
Authors: Bestrzyński, Wiesław
Szymiec, Robert
Keywords: immersja
immersion
akwizycja językowa
language acquisition
media
singularity
Neodidagmata
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 35, 2013, s. 121-134
Abstract: Artykuł prezentuje nową metodę nauczania zaprojektowaną dla nadchodzącej ery Singularity. Polega ona na zanurzeniu w mediach, połączonym z eksploracją Internetu. Redefiniuje również rozumienie uczenia się i kompetencji w erze integracji człowieka z komputerem. Metoda wykorzystuje istniejące motywacje i preferencje uczniów, uruchamiając nabywanie języka zamiast klasycznego nauczania.
The article presents a new teaching method designed for the coming era of Singularity. The media-immersion method relies on immersion in media combined with exploration of the Internet. It also redefines the understanding of learning and competencies in the era of human-computer integration. The method takes advantage of the already existing motivations and preferences of the students, triggering the language acquisition instead of classical learning.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13953
DOI: 10.14746/nd.2013.35.8
ISBN: 978-83-232-2685-7
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bestrzynski-Metoda-121-134.pdf230.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.