Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13988
Title: Czy nastaje zmierzch edukacji? Kilka refleksji na marginesie koncepcji cyborgizacji
Authors: Klichowski, Michał
Keywords: cyborgi
transhumanizm
nowa eugenika
eugenika
przyszłość edukacji
Issue Date: 2015
Publisher: theQ studio
Citation: Klichowski, M. (2015). Czy nastaje zmierzch edukacji? Kilka refleksji na marginesie koncepcji cyborgizacji. W: J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty. Łódź: theQ studio, 53-64.
Abstract: W artykule tym przedstawiono w zarysie podstawowe założenia dwóch filozofii konstytutywnych dla koncepcji cyborgizacji (nowej eugeniki i transhumanizmu) wraz z zaakcentowaniem sposobu postrzegania w ich obrębie edukacji. Taką deskrypcję należy uznać za istotną, bowiem koncepcja cyborgizacji z jednej strony rewolucjonizuje nasz sposób myślenia o istocie człowieczeństwa, z drugiej natomiast konstytuuje konstrukcję idei zmierzchu edukacji, czyli zbyteczności – tradycyjnie ujmowanej – edukacji w technoświecie. Zmierzch edukacji to pewna regularność myślenia o roli edukacji w technoprogresie człowieka, to pewien porządek w spoglądaniu na przyszłość relacji człowiek – edukacja. Regularność ta (czy ów porządek) ukazuje są nam z rzadka explicite, najczęściej implicite. Explicite w tym sensie, że w tekstach z zakresu filozofii nowej eugeniki i transhumanizmu mówi się czasami wprost o tym, że pewne działania techniczne zastępują edukację, że są od niej efektywniejsze. Implicite natomiast w tym znaczeniu, że w tekstach tych przedstawia się szczegółowe strategie stymulowania progresu człowieka, zupełnie z pominięciem oddziaływań edukacyjnych – wszelkie typy stymulatorów mają tu wyłącznie naturę techniczną. Analizy koncepcji cyborgizacji doprowadzają więc do konstrukcji prognozy swoistego zaniku działań tradycyjnie edukacyjnych (doprowadzają do spostrzeżenia tytułowego nastawania zmierzchu edukacji) w – choć taki stan to tylko hipoteza – „zcyborgizowanym społeczeństwie”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13988
ISBN: 978-83-941942-0-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czy nastaje zmierzch edukacji.pdf297.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons