Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14051
Title: Konteksty poradnictwa - przyczynek do dyskursu
Authors: Piorunek, Magdalena
Editors: Piorunek, Magdalena
Keywords: poradnictwo
pomoc psychologiczno-pedaogiczna
wsparcie społeczne
dziedziny poradnictwa
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo: Adam Marszałek
Citation: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Toruń 2011, s. 7-12.
Abstract: Tekst "Konteksty poradnictwa- przyczynek do dyskursu" stanowi wstęp do monografii "Poradnictwo. Kolejne przybliżenia". Podejmuje próby definiowania pojęcia poradnictwo , wskazuje na jego rolę w płynnej rzeczywistości.Wywołuje także rozważania zawarte w kilku rozdziałach skoncentrowanych między innymi wokół procesów pomocowych ujmowanych w kontekście potrzeb i kompetencji człowieka, różnych dziedzin poradnictwa i form pomagania, także z wykorzystaniem internetu.
Sponsorship: Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/14051
ISBN: 978-83-7611-856-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf328.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.