Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14052
Title: Edukacja medialna dla uczestnictwa w kulturze globalnej
Other Titles: Media Education for Participation in The Global Culture
Authors: Szymiec, Robert
Advisor: Strykowski, Wacław. Promotor
Keywords: media
edukacja
kultura
education
świadomość
transgresja
culture
consciousness
transgression
Issue Date: 2-Dec-2015
Abstract: Praca prezentuje autorską koncepcję edukacji transgresyjno-kulturowej, jak również proponuje autorskie definicje mediów i pojęcie konstruktywizmu indukowanego. Proponowany zarys modelu edukacji medialnej obejmuje trzy obszary: językowy, kulturowy i wiedzy o mediach. Był on implementowany w ramach dwuletniego eksperymentu pedagogicznego w kształceniu studentów na kierunku pedagogika.
The thesis presents an innovative concept of transgressive-cultural media education, new definitions of media, and induced constructivism. The postulated outline of media education model consists in three key areas: language, culture, and knowledge about media. It was implemented in a two-year natural pedagogic experiment in teaching students of pedagogy.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/14052
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEDIA EDUCATION_0_469 Refleksje999.pdf
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.