Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14083
Title: Performatywny i rytualizacyjny charakter kultu Dionizosa w archaicznej i klasycznej Grecji na przykładzie malarstwa wazowego
Other Titles: Performative and ritualized character of the Dionysian cult in Archaic and Classical Greece as represented in vase painting
Authors: Kajda, Kornelia
Advisor: Marciniak, Arkadiusz. Promotor
Keywords: Malarstwo wazowe
Vase-painting
kobiety
women
marginalizowani
marginalized
opór
resistance
Issue Date: 17-Dec-2015
Abstract: Rozprawa ma na celu przeanalizowanie informacji na temat rytuałów dionizyjskich i ich możliwego wpływu na społeczeństwo greckie. Jej podstawowym zadaniem jest analiza sposobów upodmiotowienia osób podporządkowanych (kobiet) w starożytnej Grecji (w okresie archaicznym i klasycznym). Istotny aspekt pracy stanowi prześledzenie samego procesu upodmiotowienia. Ten temat jest badany za pomocą koncepcji performatywności i rytualizacji. Poniższa praca bada sposoby prezentowania postaci dionizyjskich i ich działań w malarstwie wazowym czarno- i czerwono-figurowym i porównuje je do społecznych sposobów funkcjonowania poszczególnych kształtów waz attyckich. Dodatkowo w pracy analizowane są zmiany zachodzące w czasie w sposobie przedstawiania wyznawców Dionizosa w malarstwie wazowym i ich możliwy wpływ na postrzeganie kultu Dionizosa w społeczeństwie greckim. Praca opiera się na dwóch okresach historycznych starożytnej Grecji: archaicznym (750-500 p.n.e.) oraz klasycznym (500-323 p.n.e.).
This thesis aims to reassess the evidence concerning the Dionysian rituals and its possible influences on the Greek society’s minds. The most important goal of this work is to study the issue of the ways of empowerment of the subordinated female groups in ancient Greece (Archaic and Classical periods). A significant feature of the research is tracing back the process of subjectivisation. The construction of the individual subject is studied using concept of performativity and notion of ritualization. The following study consequently explores the appearances of the Dionysian followers and their actions in the black-figure and red-figure vase painting, and compares these images with the social functions of the individual types of Attic vases. Accordingly, it is analysed whether the transitions in depicting Dionysian thiasos can be detected and how the Greeks could understand such transitions in time and space. In this study the Greek culture was chronologically divided according to the operating in the historical and classical studies chronology of ancient Greek world: Archaic (750-500 BC) and Classical period (500-323 BC).
Description: Wydział Historyczny: Instytut Prahistorii
URI: http://hdl.handle.net/10593/14083
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornelia Kajda_praca doktorska_Volume I.pdf
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDFView/Open
Kornelia Kajda_praca doktorska_Volume II.pdf
  Restricted Access
19.14 MBAdobe PDFView/Open
Kornelia Kajda_Database.xls
  Restricted Access
203.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.