Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14173
Title: Świętosława (Swatawa) – czeska królowa z dynastii piastowskiej
Authors: Delestowicz, Norbert
Keywords: Świętosława
Piastowie
Przemyślidzi
XI wiek
Polska
Czechy
Bolesław II Szczodry
Wratysław II
Świętosława of Poland
Piast dynasty
Přemyslid dynasty
11th century
Poland
Czech Republic
Bolesław II the Generous
Vratislaus II of Bohemia
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 4-18
Abstract: W artykule przedstawiono losy jedynej córki księcia Polski Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi-Marii, Świętosławy (Swatawy). Praca ze względu na niewielki stan materiałów źródłowych jest niejednokrotnie hipotetyczna. W artykule omówiono datę urodzin i śmierci Świętosławy, jej małżeństwo z władcą czeskim Wratysławem, a także wpływ na swoich synów oraz rolę w państwie czeskim. Podjęto również próbę umiejscowienia jej dóbr oprawnych.
The article presents the fate of Polish Duke Casimir I the Restorer and Maria Dobroniega of Kiev’s only daughter - Świętosława of Poland. Lack of available resources caused the paper to hypothetically describe her birth, marriage with the ruler of Bohemian dukedom, inevitable influence on her sons, her role in husband’s country and circumstances of death. Moreover, the paper tries to localize the bride price paid to Świętosława by Vratislaus II of Bohemia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14173
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 4-1.2015.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.