Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1781
Title: Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala
Other Titles: Posener Ereignisse – Isidor Themal’s picture postcard series
Authors: Skutecki, Jakub
Keywords: Poznań
przemiany urbanistyczne
changes in urban planning
Isidor Themal
Joseph Engelmann
stare pocztówki
old picture postcards
seria wydawnicza
publication series
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2011, nr 15(24), str. 97-159
Abstract: W latach 1901–1906 poznański wydawca Isidor Themal wydawał serię kart pocztowych zatytułowaną Posener Ereignisse (Poznańskie wydarzenia). W ciągu kilkunastu lat udało się pozyskać znaczną część tej serii do zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Na 37 kartach pocztowych zostały przedstawione między innymi: sceny z wizyty cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku, wizyta cesarzowej Augusty Wiktorii w 1903 roku, proces demilitaryzacji miasta w pierwszej dekadzie XX wieku, rozbiórka pruskich fortyfikacji i burzenie bram miejskich, powódź w 1903 roku, budowa portu rzecznego na Warcie i budowa cesarskiego zamku. Themal korzystał ze zdjęć wykonywanych przez Josepha Engelmanna, jednego z najważniejszych fotografów poznańskich XIX wieku. Poszczególne karty pocztowe występowały w rozmaitych odmianach, a fotografie wykorzystywane były do produkcji pocztówek wydawanych również poza serią.
Between 1901–1906, J. Themal, Poznań-based publisher, published a series of picture postcards entitled Posener Ereignisse (events in Poznań). It took a dozen or so years of concerted efforts for Poznań University Library to acquire a substantial part of the series to be incorporated into the iconographic collection of the library. In all, 37 picture postcards include images depicting, amongst others, pictures taken during the visit of the German Emperor Willhelm II in Poznań in 1902, visit of his consort Augusta Victoria in 1903, pictures that capture the process of demilitarization of the city during the first decade of the 20th century – demolition of Prussian fortifications and pulling down of the city’s gates, and those that record the floods of 1903, construction works on the Warta river harbour and the building of the Emperor’s Castle. J. Themal made use of photographs taken by J. Engelmann, one of the most important Poznań photographers in the nineteenth century. Individual postcards had different variations, while the photographs were also used for picture postcard editions that were published outside the series.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1781
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2011, nr 15 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.