Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1785
Title: Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety
Other Titles: Anti-Semitic press incident. Postcards and Poznań press
Authors: Skutecki, Jakub
Keywords: antysemityzm
anti-Semitism
stare pocztówki
old picture postcards
reklama
advertising
gazety
newspapers
Poznań
Isaak Plessner
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2011, nr 15(24), s. 261-268.
Abstract: Jednym z motywów ikonograficznych wykorzystywanych na reklamowych kartach pocztowych z przełomu XIX i XX wieku były strony tytułowe lokalnych gazet. Wokół poznańskich pocztówek z motywem „gazetowym” wydawanych przez Isaaka Plessnera wybuchła w 1904 roku polemika prasowa o silnie antysemickim podłożu. Zarzut dotyczył druku reklamy katolickiego czasopisma u żydowskiego wydawcy.
Part of the imagery of the genre and one of the iconographic motifs used in advertising postcards (postcards used for advertising purposes) from the turn of the nineteenth and the twentieth century were title pages of local newspapers. In 1904, postcards with this “newspaper” element published by J. Plessner in Poznań provoked though an embittered press polemic around the issue that had a pronounced anti-Semitic character. The issue at stake was that an advertisement of a Catholic journal had been printed by a Jewish publisher.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1785
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2011, nr 15 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Skutecki.pdf494.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.