Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1797
Title: W kierunku uczelnianego repozytorium cyfrowego
Authors: Karwasińska, Emilia
Rychlik, Małgorzata
Keywords: Repozytorium instytucjonalne
Komunikacja naukowa
Open Access
Institutional repository
Scientific communication
Issue Date: 2011
Citation: Cyfrowy Świat Dokumentu: wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa, red. Henryk Hollender, Warszawa: Centrum Promocji Informatyki, 2011, s. 274
Abstract: Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat widoczny jest sukcesywny wzrost liczby repozytoriów na świecie. W państwach wysokorozwiniętych powstały ogólnokrajowe projekty służące rozwojowi repozytoriów. W Polsce brakuje takich inicjatyw, dlatego ważne jest dzielenie się ze środowiskiem naukowym własnymi doświadczeniami. W rozdziale zaprezentowano proces tworzenia repozytorium uczelnianego poprzez opis poszczególnych etapów: projektowania, wdrożenia oraz rozwoju. Wskazano na potrzebę powołania zespołu odpowiedzialnego za koordynowanie działań w tym zakresie. Przedstawione zostały niezbędne elementy, które powinny być zawarte w projekcie wyznaczającym model repozytorium. Zwrócono uwagę na potrzebę powołania polityki funkcjonowania repozytorium w oparciu zarówno o istniejące standardy jak i własne koncepcje. Aby zapewnić zrównoważony rozwój archiwum należy opracować strategię promującą działania zachęcające środowisko naukowe uczelni do współtworzenia jego zasobów. Zaprezentowano korzyści jakie przynoszą rozwiązania wpisujące się w ideę Open Access zarówno naukowcom, jak i ich instytucjom macierzystym. Zarysowano także perspektywy rozwoju uczelnianych repozytoriów w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1797
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W kierunku uczelnianego repozytorium cyfrowego.pdf113.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.