Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18122
Title: Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2016 r., II KK 281/16
Authors: Jachnik, Eliza
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przegląd Prawa Rolnego, 2016 Nr 2 (19), s.299-303
URI: http://hdl.handle.net/10593/18122
DOI: 10.14746/ppr.2016.19.2.22
ISSN: 1897-7626
Appears in Collections:Przegląd Prawa Rolnego, 2016 Nr 2 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PPR_2_19_2016_przeg_orzecz_Eliza_Jachnik.pdf223.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.