Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1975
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Other Titles: BOOK REVIEWS
Authors: Sandorski, Jan
Zieliński, Tadeusz J.
Błażejczak, Bogdan
Mazuryk, Marcin
Malaga, Krzysztof
Kaczmarek, Jerzy
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 373-389
Abstract: Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu, red. Roman Kuźniar, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, ss. 608; Marcin Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba interpretacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 96; Anna Stępień -Sporek, Działalnos´c´ gospodarcza z udziałem małz˙onka, LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 586; Helena Szewczyk, Stosunki pracy w słuz˙bie cywilnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 344; Jacques Bourrinet, Philippe Vigneron, Les paradoxes de la zone euro, Bruylant, Bruxelles 2010, ss. 181; Rafał Drozdowski, Marek Krajewski, Za fotografie ˛! W strone˛ radykalnego programu socjologii wizualnej, Fundacja Be˛c Zmiana, Warszawa 2010, ss. 211.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1975
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 2-2011.pdf210.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.