Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2147
Title: Stosunki irańsko-tureckie na początku XXI wieku: implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu
Other Titles: Turkish-Iranian relations at the turn of the Century: Implications for the Middle East
Authors: Osiewicz, Przemysław
Keywords: Bliski Wschód
Turcja
Iran
Stosunki dwustronne
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 1, 2011, s. 85-102.
Abstract: Turcja i Iran należą bez wątpienia do grupy regionalnych mocarstw na Bliskim Wschodzie. Porównywalnym potencjałem dysponują jeszcze tylko dwa państwa – Arabia Saudyjska oraz Egipt. Jednak to właoenie Turcja i Iran, zwłaszcza w porównaniu z innymi państwami w regionie, dysponują największym potencjałem demograficznym, politycznym, gospodarczym oraz militarnym. Niniejszy artykuł pooewięcony jest analizie stosunków irańsko-tureckichwpierwszej dekadzie XXI wieku, gdy zauważalne stało się polityczne i ekonomiczne zbliżenie pomiędzy Turcją i Iranem. Tym samym najważniejsze pytanie dotyczy przyczyn takiego stanu rzeczy oraz możliwych implikacji dla całego regionu Bliskiego Wschodu.
Both Turkey and Iran are perceived as regional powers of the Middle East. Although Saudi Arabia and Egypt are also key players in the region, Iran and Turkey have tremendous potential in terms of politics, economy, demography as well as military power. This article is dedicated to the analysis of Turkish-Iranian relations at the beginning of the 21st Century. Undoubtedly, current political and economic rapprochement between these two states is noticeable. Yet the most important questions concern the reasons for it as well as possible implications for the Middle East.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2147
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osiewicz.pdf114.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.