Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPotyrała, Anna-
dc.date.accessioned2012-02-22T10:59:29Z-
dc.date.available2012-02-22T10:59:29Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 1, 2011, s. 167-182.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2151-
dc.description.abstract1 sierpnia 1994 roku w życie weszło porozumienie Unii Europejskiej i Republiki Indii w sprawie partnerstwa i rozwoju. 16 czerwca 2004 roku, w dziesiątą rocznicę ustanowienia Partnerstwa, Komisja Europejska przedstawiła Komunikat „W stronę Strategicznego Partnerstwa Unia Europejska–Indie”, przewidując dalsze zacieoenienie współpracy z Indiami. Republika Indii została uznana za regionalnego i globalnego lidera, z którym państwa członkowskie UE mogą nawiązać partnerskie stosunki. Celem artykułu jest analiza przejawów współpracy UE i Indii na rzecz strategicznego partnerstwa oraz ukazanie, że pomimo ustanowienia prawnych i instytucjonalnych ram współpracy, nie udało się opracować spójnej koncepcji partnerstwa. Dodatkowo, lata funkcjonowania wzajemnych relacji ukazały, iż status partnerów nie jest równorzędny, a kierunki i tempo współpracy okreoelane są jednostronnie przez Unię Europejską.pl_PL
dc.description.abstractOn August 1, 1994 the Cooperation Agreement between the European Community and the Republic of India on partnership and development entered into force. On June 16, 2004, in the tenth anniversary of the partnership, the European Commission presented the communication „An EU-India Strategic Partnership” in order to intensify cooperation with India. The Republic of India was regarded as a regional and global leader, being able to have equal relations with EU members. This paper is to analise signs of cooperation aimed at stategic partnership, and to present that despite legal and institutional frameworks of cooperation, no comprehensive concept of partnership was implemented. Moreover, years of relations have showned that partners are not equal, as well as that course and speed of cooperation are shaped unilaterally by the European Union.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectStrategiczne partnerstwopl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectIndiepl_PL
dc.titleStrategiczne Partnerstwo Unia Europejska-Indie - w oczekiwaniu na przełompl_PL
dc.title.alternativeEuropean Union - India Strategic Partnershippl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potyrala.pdf107.2 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.