Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22311
Title: Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – problem starzenia się społeczeństw.
Other Titles: Non-Military Aspects of Contemporary International Security - Problem of the Aging Society
Authors: Nowiak, Wojciech
Keywords: bezpieczeństwo pozamilitarne
starzenie się społeczeństw
bezpieczeństwo społeczne
non-military security
aging society
social security
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 253-270.
Abstract: Nie ulega wątpliwości, iż współcześnie obserwowany, globalny proces starzenia się społeczeństw ma charakter zmian demograficznych nie obserwowanych w dotychczasowych dziejach ludzkości. To zmiany demograficzne są największym wyzwaniem dotyczącym społeczeństw, rynków pracy oraz gospodarek. Celem tego artykułu jest przedstawienie w jaki sposób spadek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństw oraz wzrost migracji wpływa na zmiany na poziomie globalnym oraz kreuje nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.
There is no doubt that the rapid increase in population aging across the globe is signaling the most astonishing demographic changes in the history of humankind. Demographic changes are among the most important challenges facing societies, labour markets and economies. This paper analyzes how low fertility rates, aging populations, and a growing number of migrants from other countries change the face of our globe and created the new threat to national security.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22311
DOI: 10.14746/ps.2016.1.19
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciech Nowiak Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – problem starzenia się społeczeństw..pdf102.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.