Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22362
Title: Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie – kryzys migracyjny 2015-2016
Other Titles: National Security and Secret Surveillance Measures in the Context of the Rights to Protect Privacy in the Judicatures of the Constitutional Court in Poland
Authors: Skrzypczak, Jędrzej
Keywords: prawo do prywatności
dostęp organów ścigania do danych internetowych
the right to privacy
law enforcement
access to Internet data
the security of the State
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 315-326.
Abstract: Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba ukazania konfliktu pomiędzy wartościami chronionymi w demokratycznych państwach, a mianowicie z jednej strony sferą prywatności jednostki a koniecznością zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa swoich obywateli, m.in. poprzez możliwość zapewnienia dostępu odpowiednim organom ściągania do danych internetowych. Stąd też konieczne jest poszukiwanie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi dwoma normami chronionymi prawnie. Jako materiał badawczy posłużyło orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz regulacje prawne Rady Europy i Unii Europejskiej.
This paper shows the conflict between two values protected in every democratic country by constitutional law. On the one hand, the right to privacy and on the other hand the competencies of the State to ensure the security of its citizens eg. by using secret surveillance measures. There fore, it is necessary to seek an appropriate balance between these two standards protected by law based on selected judicatures of the Constitutional Tribunal in Poland, and the regulations of the Council of Europe and the European Union
URI: http://hdl.handle.net/10593/22362
DOI: 10.14746/ps.2016.1.22
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf78.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.