Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23105
Title: Nowy wymiar przywództwa politycznego: w poszukiwaniu perspektywy do badań personalizacji polityki na poziomie lokalnym
Other Titles: New Dimension of Political Leadership: In Search of a New Perspective to Study the Personalization of Politics at a Local Level
Authors: Antkowiak, Paweł
Scheffs, Łukasz
Keywords: personalizacja polityki
wizerunek polityka
polityka lokalna
przywództwo polityczne
personalization of politics
politician’s image
local politics
political leadership
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 1, s. 143-159.
Abstract: Wizerunek polityka jest szczególnego rodzaju wyobrażeniem ukształtowanym w umyśle wyborców, które wywołując określone skojarzenia - staje się źródłem postaw i wpływa na preferencje wyborcze. Jednocześnie obserwuje się rosnące znaczenie spostrzeganych przez wyborców cech osobowości i wizerunku polityków. Jednym ze skuteczniejszych narzędzi badania podstaw personalizacji polityki, również na poziomie lokalnym, pozostają studia empiryczne nad osobowością polityków. Dotyczyć one powinny pomiaru spostrzeganych przez obywateli cech osobowości polityków. Artykuł jest próbą usystematyzowania pojęć oraz wstępem do przeprowadzenia zaawansowanych badań empirycznych.
Apolitician’s image is a specific kind of image shaped in the minds of voters which brings certain associations, thereby generating attitudes and having an impact on electoral preferences. The importance of personality traits and politicians’ images as perceived by voters is increasing. Empirical studies into politicians’ personalities continue to be among the most effective tools to examine the foundations for the personalization of politics also at a local level. These tools are to measure the personality traits of politicians as perceived by citizens. This paper attempts to systematize concepts, and introduces advanced empirical research.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23105
DOI: 10.14746/ssp.2015.1.8
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paweł Antkowiak, łukasz Scheffs Nowy wymiar przywództwa politycznego.pdf91.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.