Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2406
Title: Strategiczne partnerstwo Unia Europejska - Ameryka Łacińska - między rzeczywistością a iluzją
Other Titles: European Union and Latin America Strategic Partnership - between reality and illusion
Authors: Potyrała, Anna
Keywords: Unia Europejska
European Union
Ameryka Łacińska
Latin America
Strategiczne partnerstwo
Strategic partnership
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 186-205.
Abstract: Dążąc do odgrywania kluczowej roli na arenie międzynarodowej, Unia Europejska zacieśnia więzi z państwami różnych regionów. Przedmiotem zainteresowania jest również Ameryka Łacińska, z którą ustanowiono strategiczne partnerstwo. Jest ono realizowane w trzech obszarach, wyznaczonych podczas szczytów Unia Europejska – Ameryka Łacińska, spotkań ministerialnych i spotkań grup eksperckich. Pierwszym jest współpraca gospodarcza i technologiczna. Drugi obszar dotyczy edukacji, nauki i kultury, natomiast trzeci poświęcony jest pomocy rozwojowej. Implementacja założeń partnerstwa odbywa się za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grup roboczych oraz programów tematycznych, takich jak AL-INVEST, ALFA, ALBAN/Erasmus Mundus, @LIS, EUrocLIMA, URB-AL.
To play a key role in international arena, the European Union promotes close ties with states of different regions. The subject of the EU interests is Latin America. The strategic partnership between the two is realized in three areas, defined during EU-Latin America summits, ministerial and experts meetings. The first area is economic and technological cooperation. The second field of cooperation is devoted to education, science and culture, and the third – to social cohesion and development assistance. The responsibility for implementation of the partnership provisions lays with the European Investment Bank, working groups and with cooperation programmes such as AL-INVEST, ALFA, ALBAN/Erasmus Mundus, @LIS, EUrocLIMA, URB-AL.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2406
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.POTYRALA.pdf123.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.