Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2409
Title: Oblicza terroryzmu islamskiego w Indonezji na początku XXI wieku. Casus Dżama'a Islamija
Other Titles: The Faces of Islamic Terrorism in Indonesia in the beginning of the 21st Century. The Case of Jemaah Islamiyah
Authors: Wejkszner, Artur
Keywords: Terroryzm islamski
Islamic terrorism
Ruch dżihadystyczny
Jihadi movement
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 251-264.
Abstract: W artykule analizie poddano cztery główne kwestie. Należą do nich: wzrost popularności islamskich organizacji radykalnych w Azji Południowo-Wschodniej, wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego związane z ich aktywnością, w tym w szczególności ze strony organizacji Dżama'a Islamija (DI), relacje pomiędzy DI a globalnym ruchem dżihadystycznym. W artykule wskazano między innymi na historyczne korzenie Dżama'a Islamija, związane z walką motywowaną czynnikami etniczno-religijnymi, toczoną w Indonezji już w latach pięćdziesiatych XX wieku. Zwrócono także uwagę na fakt, iż DI jest obecnie częścią panazjatyckiej sieci dżihadystycznej, powiązanej z Al-Kaidą.
This article addresses four main questions. The rise of radical Islamic movements in South-east Asia, the challenge to international security for them, especially from Jemaah Islamiyah (JI), the links between JI and the Slafi-jihadi Global Movement. The article suggests firts, that the roots of Jemaah Islamiyah can be traced to the ethno-religious struggle in Indonesia in 1950s; the second, that JI is a part of the pan-Southeast Asian jihadi network with strong ties to al-Qaeda.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2409
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.WEJKSZNER.pdf89.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.