Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form – legalnych i nielegalnych

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Title alternative
Open access to research writings. A review of available forms – legal and not so legal
Abstract
Artykuł prezentuje nowy podział form otwartego dostępu (OD), począwszy od zielonej i złotej drogi poprzez diamentowe, brązowe i hybrydowe ścieżki aż do zjawisk patologicznych funkcjonujących w obszarze OD. Tym ostatnim poświęcono szczególną uwagę, opisując zjawiska cyfrowego piractwa, klasyfikowanych jako czarny OD sieci społecznościowych dla naukowców oraz czasopism drapieżnych. Toczące się dyskusje w środowisku naukowym na temat nielegalnych dróg OD prowadzą do wniosków wskazujących konieczność wprowadzenia zmian w otwartym modelu publikowania, tak aby zapobiec takim nadużyciom.
This article proposes a new division of currently available forms of open access (OA), from the green road and gold OA, through diamond, brown and hybrid paths, up to undesirable pathological phenomena occurring in OA. A particular attention is given to the latter group with a presentation of the manifestations of digital piracy, social media networks for scientists termed as the black OA, and predatory journals and dishonesty in science. The debate on illegal ways of sourcing via OA currently under way in scientific circles shows that there is a growing need for an introduction of changes to be implemented in the open publishing model to prevent its further possible abuse.
Description
Sponsor
Keywords
otwarty dostęp, cyfrowe piractwo, Sci-Hub, czasopisma drapieżne, serwisy społecznościowe dla naukowców, komunikacja naukowa, open access, digital piracy, predatory journals, social-media services for scientists, scientific communication
Citation
Biblioteka, 2018, nr 22 (31), s.157-173.
Alternative location
Creative Commons License