Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24469
Title: „Kryzys ukraiński”, „operacja antyterrorystyczna” czy „wojna ukraińsko-rosyjska”?
Authors: Ksenicz, Igor
Keywords: Ukraina
Rosja
Donbas
Kryzys
Konflikt
Wojna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa, red. Z. Czachór, J. Jancz, Poznań 2016, s. 81-92.
Abstract: Artykuł stanowi próbę uporządkowania pojęć związanych z rosyjsko-ukraińskim konfliktem w Donbasie. Materiałem źródłowym są komunikaty, zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne, które poddane zostały analizie semantycznej w perspektywie porównawczej. Autor stawia hipotezę, że stosowana przez strony konfliktu terminologia realizuje określone cele polityczne. Przekaz rosyjski podkreśla wewnętrzny charakter „kryzysu ukraińskiego”, podczas gdy Ukraina, akcentując udział Rosji w konflikcie, kładzie nacisk na jego międzynarodowy aspekt.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24469
ISBN: 978-83-62907-96-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKM_C36819032210310.pdfRozdział1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.