Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24471
Title: 20 lat stosunków białorusko-ukraińskich. Próba analizy
Authors: Ksenicz, Igor
Keywords: Białoruś
Ukraina
Stosunki białorusko-ukraińskie
Issue Date: 2011
Publisher: Instytut Wschodni UAM
Citation: Spojrzenie na Wschód. nr 1(2), 2011, s. 6-11.
Abstract: Na gruzach ZSRR pojawiły się niepodległe państwa, m.in. Białoruś i Ukraina. Miały one liczne predyspozycje do stworzenia strategicznej osi Mińsk-Kijów. Łączyła je wspólna historia, problemy i wyzwania nowo powstałych państw, a nade wszystko położenie geopolityczne. Współpraca białorusko-ukraińska nie wyszła jednak poza ramy haseł o odwiecznej przyjaźni narodów słowiańskich. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego wspomniana oś nie powstała.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24471
ISSN: 2084-8188
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
snw12011_igor_ksenicz.pdf378.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.