Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/247
Title: Bevægelsesverber i polsk og dansk og ACCOMPLISHMENT-dilemmaet
Other Titles: Verbs of motion in Polish and Danish and the ACCOMPLISHMENT-dilemma
Authors: Sobkowiak, Mikołaj
Keywords: aktionsart
aspekt
bevægelsesverber i polsk og dansk
accomplishments
aspect
motion verbs in Polish and Danish
verbs of motion in Polish and Danish
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 10, 2009, s. 219-236
Abstract: Artiklen tager udgangspunkt i Smiths (1997) påstand om, at verbale konstellationer, som består af et tælleligt nominal, et bevægelsesverbum og et retningsadverbial udtryk af en præpositionsforbindelse er ACCOMPLISHMENT-konstellationer ligesom 'The child built a house' eller 'He wrote a novel' er det. Jeg har anvendt en række morfologiske og syntaktiske tester på nogle perfektive og imperfektive ACCOMPLISHMENTS, som i polsk og dansk betegner målrettet bevægelse (biec / at løbe, iść / at gå, lecieć / at flyve og jechać / at køre + retningsadverbialer). Undersøgelsen viser, at de omtalte verbale konstellationer ikke altid har de samme egenskaber som de såkaldte kanoniske ACCOMPLISHMENTS, der ikke denoterer nogen form for bevægelse.
The article departs from Smith's (1997) claim that verb constellations constituted by a countable nominal, a verb of motion and a directional PP are ACCOMPLISHMENT constellations in line with 'The child built a house' or 'He wrote a novel.' A series of morphological and syntactic tests are applied to perfective and imperfective ACCOMPLISHMENTS of directed motion in Polish and Danish (biec / at løbe, iść / at gå, lecieć / at flyve og jechać / at køre + directional adverbials). This illustrates that the verb constellations of interest do not always show the features of canonical ACCOMPLISHMENTS that do not refer to motion as such.
URI: http://hdl.handle.net/10593/247
ISBN: 978-83-232-2098-5
ISSN: 1230-4786
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)
Folia Scandinavica Posnaniensia, 2009, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
219-236.pdf135.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.