Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrasowski, Krzysztof. Promotor-
dc.contributor.authorLudwiczak, Paweł-
dc.date.accessioned2019-10-14T09:31:38Z-
dc.date.available2019-10-14T09:31:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25120-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractW budowie ustroju II RP istotną rolę odegrało sądownictwo oraz władza wykonawcza. Praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu judykatura oraz administracja mogły oraz przyczyniły się do realizacji wolności religijnych i jakie ograniczenia miały na nie wpływ. Ukazuje ona czy tam, gdzie taka sposobność istniała, władza wykonawcza oraz ustawodawcza reagowały na wysyłane przez sądy i komentatorów sygnały domagające się dokonanie stosownych nowelizacji bądź zmian praktyki administracyjnej i czy podjęte działania wychodziły naprzeciw oczekiwaniom.pl
dc.description.abstractThe judiciary and the executive branch played an important role in the construction of the religious system of the Second Poland Republic. The aim of the monograph is to assess the extent to which judicature and administration could and have contrubuted to the implementation of religious freedoms and the limitations that have affected them. Where such an opportunity existed, the executive and legislative authorities reacted to signals demanded by the courts and commentators to make appropriate amendments or changes to the administrative practice and whether the action taken would meet expectations.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectprawo wyznaniowepl
dc.subjectdenominational lawpl
dc.subjectrównośćpl
dc.subjectequalitypl
dc.subjectII Rzeczypospolitapl
dc.subjectPolish Second Republicpl
dc.subjectorzecznictwopl
dc.subjectjudicial reviewpl
dc.titleRówność, równość wobec prawa oraz wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych II RP w latach 1918-1939pl
dc.title.alternativeEquality, equality before the law and freedom of conscience and religion in the ordinary and administrative jurisdiction of the Second Polish Republic from 1918 to 1939pl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Równość, równość wobec prawa oraz wolność sumienia w orzecznictwie.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.