Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Stanisław Adam Paruch, Efektywność ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, pp. 483.
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2020) Rezmer-Płotka, Kamila
 • Item
  Koncepcja federacyjna polskiego rządu jako forma nowego ładu pokojowego w Europie (1939–1945)
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2020) Miszewski, Dariusz
  W czasie II wojny światowej wyszła z koncepcją integracji Europy Środkowej we współpracy z Czechosłowacją. Polska tradycja wolności i pokojowych unii z sąsiednimi narodami była alternatywą dla niemieckiej i radzieckiej jedności Europy Środkowej na drodze przemocy. Polski plan pokojowej i dobrowolnej integracji państw Europy Środkowej miał im przynieść bezpieczeństwo i rozwój oraz regionalną solidarność i niezależność od wrogich i sojuszniczych mocarstw. Stałe spotkania polskiego rządu w Londynie z ośmioma emigracyjnymi rządami państw okupowanych miały doprowadzić do powstania subregionalnych związków państw. Miały być jednym z filarów pokoju i bezpieczeństwa w Europie obok mocarstw. Sprzeciw ZSRR uniemożliwił realizację polskich planów.
 • Item
  Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zagrożeń płynących z Federacji Rosyjskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Banasik, Mirosław
  Imperialna polityka Federacji Rosyjskiej zmierza do zmiany porządku międzynarodowego ustanowionego po zakończeniu zimnej wojny i odbudowania strefy wpływów. Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem zagrożeń płynących z Rosji. W artykule przedstawiono strategiczne wyzwania stojące przed NATO i wskazano na pożądane kierunki adaptacji NATO do zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Item
  Dobra zmiana? Niemcy na antenie Wiadomości TVP w 2015 i 2017 r.
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2020) Piechocki, Marcin; Wyszyński, Jacek
  Artykuł jest rezultatem analizy zawartości głównych wydań Wiadomości TVP, które zostały wyemitowane pomiędzy 1.03 a 31.05 2015 i 2017 roku. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ukazywane w nich są Niemcy i czy można mówić o zmianie w tym zakresie, która jest wynikiem wyborów w 2015 roku. Badanie pokazuje, że tematyka niemiecka nie ma neutralnego charakteru, a Niemcy są często instrumentalnie wykorzystywane jako negatywny punkt odniesienia.
 • Item
  The geopolitical dimension of gas security in the European Union
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM, 2020) Rosicki, Remigiusz
  The objective scope of the analysis performed in the text encompasses the energy security in the European Union and its member states, and includes the perspective of geopolitical conditions. The geopolitical conditions should be understood as a variety of relations between geographical conditions and decision-making processes concerned with energy security. The main objective of the text is to present a selection of theoretical problems encountered in the study of energy security, as well as to link them with such issues as gas import dependence and the risk of gas supply disruptions, mainly from the Russian direction. In order to elaborate the objective scope of analysis, the following research questions are presented: (1) To what extent do geographical conditions determine decision-making processes in the energy policy pursued by the European Union?; and (2) To what extent do geographical conditions determine threats to the security of gas supplies to the European Union and its member states? The text is chiefly an overview, but the theoretical part loosely makes use of the premises of the research program concerned with the integration of knowledge as part of the studies of energy security and energy transitions, presented by E. Brutschina, A. Cherp, J. Jewell, B. K. Sovacool and V. Vinichenka. Additionally, knowledge contained in the literature on energy and gas security has been synthesized and enriched with a critical approach, and the author’s own assessments and conclusions.