Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25691
Title: Ustrój sądów karnych i wojskowych organów dyscyplinarnych w Wielkopolsce w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Other Titles: The system of criminal courts and military disciplinary authorities in Great Poland during the Greater Poland Uprising 1918/1919.
Authors: Bojarski, Adam
Advisor: Stanulewicz, Maksymilian. Promotor
Keywords: sąd doraźny
sąd wojskowy
wojskowy organ dyscyplinarny
sąd polowy
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
summary court
military court
military disciplinary authorities
field court
Greater Poland Uprising 1918/1919
Issue Date: 2020
Abstract: W trakcie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 sądownictwo było podzielone pomiędzy sądy doraźne, sądy wojskowe, sądy wojskowe dla formacji Wielkopolskich w polu oraz sądy polowe. Natomiast wojskowe organy dyscyplinarne dzieliły się na: głównodowodzącego, dowódców jednostek wojskowych lub jednostek frontowych, dowódców urzędów wojskowych oraz Sądy Straży Ludowej. Głównym celem rozprawy jest omówienie prawnych założeń działalności utworzonego sądownictwa oraz wojskowych organów dyscyplinarnych od momentu wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 do momentu przejęcia wymiaru sprawiedliwości przez Rzeczpospolitą Polską, które miało miejsce w dniu 1 stycznia 1920 roku.
During the Greater Poland Uprising 1918/1919 the judiciary was divided between summary courts, military courts, military courts for field formations of Greater Poland and field courts. Whereas military disciplinary authorities were divided into: Commander-in-Chief, commanders of military units or frontal units, commanders of military offices and People's Guard Courts. The main aim of the trial is to discuss the legal assumptions of the activities of the established judiciary and military disciplinary authorities from the outbreak of the Greater Poland Uprising 1918/1919 until the takeover of justice by the Republic of Poland, which took place on 1 January 1920.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25691
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ustrój sądów karnych i wojskowych organów dyscyplinarnych w Wielkopolsce w okresie Powstania Wielkopols.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.