Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25714
Title: Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zagrożeń płynących z Federacji Rosyjskiej
Other Titles: The security of Central and Eastern Europe with regard to threats from the Russian Federation
Authors: Banasik, Mirosław
Keywords: Europa Środkowo-Wschodnia
Federacja Rosyjska
NATO
adaptacja
wyzwania
bezpieczeństwo
zagrożenia
Central and Eastern Europe
Russia
NATO
adaptation
challenge
security
threats
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 5-27.
Abstract: Imperialna polityka Federacji Rosyjskiej zmierza do zmiany porządku międzynarodowego ustanowionego po zakończeniu zimnej wojny i odbudowania strefy wpływów. Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem zagrożeń płynących z Rosji. W artykule przedstawiono strategiczne wyzwania stojące przed NATO i wskazano na pożądane kierunki adaptacji NATO do zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego.
The goal of the Russian Federation’s imperial policy is changing the international order established after the end of the Cold War and rebuilding its zone of influence. The aim of the article is to assess the security of Central and Eastern European countries in terms of threats from Russia. The article presents the strategic challenges facing NATO and indicates the desirable directions NATO should take to adapt to the changing determinants of international security.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25714
DOI: 10.14746/ssp.2020.2.1
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Banasik.pdf338.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.