Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBanasik, Mirosław-
dc.date.accessioned2020-07-21T10:18:56Z-
dc.date.available2020-07-21T10:18:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 5-27.pl
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25714-
dc.description.abstractImperialna polityka Federacji Rosyjskiej zmierza do zmiany porządku międzynarodowego ustanowionego po zakończeniu zimnej wojny i odbudowania strefy wpływów. Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem zagrożeń płynących z Rosji. W artykule przedstawiono strategiczne wyzwania stojące przed NATO i wskazano na pożądane kierunki adaptacji NATO do zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego.pl
dc.description.abstractThe goal of the Russian Federation’s imperial policy is changing the international order established after the end of the Cold War and rebuilding its zone of influence. The aim of the article is to assess the security of Central and Eastern European countries in terms of threats from Russia. The article presents the strategic challenges facing NATO and indicates the desirable directions NATO should take to adapt to the changing determinants of international security.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectEuropa Środkowo-Wschodniapl
dc.subjectFederacja Rosyjskapl
dc.subjectNATOpl
dc.subjectadaptacjapl
dc.subjectwyzwaniapl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectzagrożeniapl
dc.subjectCentral and Eastern Europepl
dc.subjectRussiapl
dc.subjectNATOpl
dc.subjectadaptationpl
dc.subjectchallengepl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectthreatspl
dc.titleBezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zagrożeń płynących z Federacji Rosyjskiejpl
dc.title.alternativeThe security of Central and Eastern Europe with regard to threats from the Russian Federationpl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ssp.2020.2.1-
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Banasik.pdf338.1 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.