Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  "Die Sprache zerbricht. Zerflattert. Zerstiebt”. Kontextgebundene Analyse dekonstruktiver Verfahren in der Prosa von Marlene Streeruwitz und ihren polnischen Übersetzungen aus der Perspektive der Descriptive Translation Studies
  (Wydawnictwo Rys, 2021) Bukowska, Joanna; Sommerfeld, Beate
  Die Monografie ist die erste Studie, die der österreichischen Autorin Marlene Streeruwitz und ihren polnischen Übersetzungen gewidmet ist. Das Buch stellt einen wichtigen Beitrag zur Übersetzungsforschung dar, geht aber weit über eine Analyse der Übersetzungen hinaus. Die Autorin wirft die Frage nach dem Status von Literaturübersetzer*innen auf, die gegenwärtig in der translatologischen Forschung breit diskutiert wird.
 • Item
  Język w Poznaniu 12
  (Wydawnictwo Rys, 2022) Aptacy, Jarosław; Frankowska, Violetta; Mikołajczyk, Beata; Waliszewska, Karolina; Woźniak, Miłosz; Woźnicka, Marta; Zabrocki, Władysław
 • Item
  Mozaika glottodydaktyczna. Edukatorium w kształtowaniu kreatywności zawodowej glottodydaktyków
  (Wydawnictwo Rys, 2021) Gortych, Dominika Anna; Kowalewska, Kinga; Królikiewicz, Natalia; Makarowska, Olga; Schab, Sylwia Izabela
  Rola współczesnego glottodydaktyka nie sprowadza się jedynie do przekazywania wiedzy, kierowania procesem nauczania/uczenia się języka obcego i poprawiania błędów. Powinien starać się wyzwalać kreatywność uczących się, rozwijać postawę twórczą oraz wykorzystywać ich twórczy potencjał. Jednak wpłynąć na kreatywność uczących się potrafi jedynie osoba świadomie rozwijająca własną kreatywność zawodową, doskonaląca swój warsztat pracy i stosująca innowacje pedagogiczne, które są istotnym warunkiem skutecznej działalności zawodowej glottodydaktyków. Niniejsze edukatorium, należące do gatunków z pogranicza glottodydaktyki, posiada cechy monografii naukowej i podręcznika. Jego głównym celem jest zaproponowanie narzędzi wspomagających kształtowanie oraz rozwój kreatywności zawodowej zarówno akademickich, jak i nieakademickich nauczycieli języków obcych. Wspomniane edukatorium skierowane jest do początkujących i doświadczonych nauczycieli zainteresowanych kreatywnością zawodową, a także do obecnych oraz przyszłych innowatorów-lingwistów, którzy dążą do podnoszenia poziomu procesu edukacyjnego poprzez wdrażanie innowacyjnych działań.
 • Item
  "Wartki nurt rzeki" – idee hermeneutyki radykalnej w twórczości Władimira Makanina oraz mikropowieści "Za późno" i "Utrata" Władimira Makanina
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Tyczko, Krzysztof; Waligórska-Olejniczak, Beata; Królikiewicz, Natalia; Tyczko, Krzysztof; Tyczko, Krzysztof
  W pierwszej części książki autor porównuje twórczość Władimira Makanina z ideami hermeneutyki radykalnej Johna Caputo i Gianni Vattimo. Część druga zawiera tłumaczenia na język polski dwóch mikropowieści Władimira Makanina – „Za późno” (ros. „Отставший”) i „Utrata” (ros. „Утрата”).
 • Item
  Przekład jako forma interakcji społecznej.
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Kęsicka, Karolina; Korycińska-Wegner, Małgorzata; Mytyk, Iwona; Migodzińska, Maria; Wizła-Lin, Katarzyna; Wątrobiński, Damian; Manowska, Julia; Mankowska, Ramona; Korycińska-Wegner, Małgorzata; Kęsicka, Karolina
  Do dziś jeszcze pokutuje czasem wyobrażenie pracy tłumacza rodem z obrazu Antonella da Messiny "Św. Hieronim w pracowni": Tłumacz siedzący w swej pracowni-samotni, oddany wyłącznie pracy pochyla się z akrybią nad każdym wersem tekstu dążąc do perfekcji tłumaczenia. Jest niczym "samotna wyspa" oderwana od świata i społeczeństwa. Tymczasem, realia pracy tłumacza już od dawna zaprzeczają temu obrazowi. Ilość stron tekstu do tłumaczenia stale rośnie, presja czasu też, zmieniają się również funkcja i forma tekstu oraz oczekiwania zleceniodawców. Przekład spełnia funkcję użytkową, przez co staje się ogniwem procesu komunikacji i ważną składową interakcji społecznej. Autorzy niniejszej publikacji przyglądają się tłumaczowi i jego pracy ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy socjologicznej, nie pomijając przy tym kulturotwórczej roli tłumaczenia. Z całokształtu i różnorodności zagadnień podejmowanych przez badaczy i prezentowanych w niniejszym tomie wynika jednoznacznie, że socjologiczne ujęcie przekładu przynosi pogłębienie refleksji teoretycznej o spojrzenie na tłumacza i jego działanie z punktu widzenia jego relacji z odbiorcą, ukierunkowanie uwagi na jego pośredniczącą rolę w integracji społecznej, rolę w budowaniu relacji twórca-odbiorca, kształtowaniu wrażliwości estetycznej odbiorców i współtworzeniu mikrospołeczności zintegrowanych wokół wspólnego pola zainteresowań i interesów czy wreszcie o spojrzenie na jego działanie w ramach własnego środowiska zawodowego. Poprzez swoje różnorakie działanie tłumacz uruchamia performatywny potencjał tłumaczenia, a jego efekt odnajdujemy w rzeczywistej reakcji odbiorcy na przetłumaczony tekst.