Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25786
Title: Gonadotropowa i immunotropowa aktywność nanodiamentów oraz ich koniugatów z Neb-kolostatyną i jej analogami u chrząszcza Tenebrio molitor
Other Titles: The gonadotropic and immunotropic activity of nanodiamonds and their conjugates with Neb-colloostatin and its analogs in the Tenebrio molitor beetle
Authors: Nowicki, Patryk
Advisor: Czarniewska, Elżbieta. Promotor
Keywords: Neb-kolostatyna
analogi Neb-kolostatyny
nanodiamenty
owad
bioinsektycydy
Neb-colloostatin
Neb-colloostatin analogs
nanodiamonds
insect
bioinsecticides
Issue Date: 2020
Abstract: W pracy po raz pierwszy wprowadzono za pomocą nanodiamentów (NDs)owadzi peptyd przez kutikulę do organizmu owada. Wykazano, że osiem bardziej hemocytotoksycznych analogów Neb-kolostatyny wykazuje silną aktywność immunoinhibicyjną i gonadoinhibicyjną oraz zaburza rozwój embrionalny i metamorfozę T. molitor. Udowodniono, że NDs nie mają aktywności immunotropowej ani nie wpływają na metamorfozę owada, lecz opóźniają składanie jaj i wylęgalność larw ze złożonych jaj. Zidentyfikowano cztery najbardziej aktywne analogi, które w kompleksach z NDs przenikały kutikulę owada obniżając jego odporność, rozród i rozwój.
In this work, for the first time, an insect peptide was introduced using of nanodiamonds (NDs) through the cuticle into the body of an insect. Eight more haemocytotoxic Neb-colloostatin analogues have been shown to exhibit strong immunoinhibitory and gonadoinhibitory activity, and to interfere with embryonic development and metamorphosis of Tenebrio molitor. It has been demonstrated that NDs do not have immunotropic activity and do not affect insect metamorphosis, but delayed egg laying and larvae hatching from laid eggs. Four most effective analogues were identified which, in complexes with NDs, penetrated the insect cuticle reducing its immunity, reproduction and development.
Sponsorship: Praca powstała podczas realizacji projektu 2017/27/N/NZ9/00266 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Praca wspierana przez program Paszport do przyszłości – Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM POWR.03.02.00-00-I006/17
Description: Wydział Biologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25786
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patryk Nowicki - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.