Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : [3046] Community home page

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Czasopismo jest organem UAM oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu — ukazuje się od 1921 roku, wydawane jest przez Wydział Prawa i Administracji UAM. Artykuły publikowane w niniejszym czasopiśmie podejmują problematykę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i socjologii. W punktacji czasopism naukowych sporządzanej przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ma 11 punktów.

(ang.) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (Journal of Law, Economics and Sociology) has been issued quarterly since 1921. It features articles on legal sciences, economics and sociology, as well as book reviews.

Redaktor naczelny: prof. Teresa Rabska
Kontakt: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
ul Św. Marcin 90
61 –809 Poznań
e-mail: rpeis@amu.edu.pl
strona www: http://www.rpeis.pl/
Nazwa wydawcy: Wydział Prawa i Administracji UAM
ISSN 0035-9629

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

Browse

Collections in this community