Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2758
Title: ZMIANY W AUDYCIE WEWNĘTRZNYM W SEKTORZE PUBLICZNYM
Other Titles: CHANGES IN THE PUBLIC SECTOR INTERNAL AUDIT
Authors: Gołębiowski, Grzegorz
Keywords: ustawy o finansach publicznych
law on public finance
audyt wewnętrzny
internal audit
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 53-62
Abstract: W artykule omówione zostały zapisy ustawy o finansach publicznych odnoszące się do zagadnień audytu wewnętrznego. Wskazane zostały zmiany, jakie dokonały się w porównaniu z poprzednią wersją ustawy. Analiza zawiera autorski komentarz i spostrzeżenia odnotowane w literaturze zagadnienia.
The paper discusses the provisions of the law on public finance that govern internal audit and presents the recent amendments to the law as well as the differences between the former and current version of the Act. The author’s comments and observations of other authors quoted in relevant literature are also included.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2758
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06. GRZEGORZ GOŁĘBIOWSKI RPEiS 3-2011.pdf125.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.