Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2789
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Other Titles: BOOK REVIEWS
Authors: J a w o r s k a-D ę b s k a, Barbara;
S z ym a n e k, Jarosław
Keywords: recenzje
book reviews
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 285-291
Abstract: Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Marcin Mazuryk, Lublin-Warszawa 2010 (rec. Barbara J a w o r s k a-D ę b s k a), s. 285-288; V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Michał Ujazdowski, Kraków 2010 (rec. Jarosław S z ym a n e k), s. 289-29
URI: http://hdl.handle.net/10593/2789
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 3-2011.pdf130.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.