Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2927
Title: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Chwieduk, Agnieszka
Keywords: Poznań
miasto
antropologia miasta
socjologia miasta
cudzoziemcy
metodyka badań
instytucje kultury
uczestnictwo w kulturze
Issue Date: 2012
Publisher: Tipi
Citation: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna Weronika Brzezińska, Agnieszka Chwieduk. Wielichowo: Tipi, 2012, s. 234
Abstract: Prezentowana książka jest efektem debaty przedstawicieli poznańskiego środowiska naukowego i kulturalnego, której głównym celem stała się wymiana doświadczeń badawczych, dotyczących naszego miasta – Poznania. Także dobór tekstów w prezentowanej książce jest taki, by móc poznać różne podejścia badawcze, teoretyczne inspiracje i ich praktyczne realizacje. Swoje pomysły na to, w jaki sposób można badać miasto Poznań, na co zwracać uwagę, jak dokumentować jego zmieniające się różne oblicza prezentują antropolodzy kultury, archeolodzy, architektami, etnolodzy, geografowie, historycy, językoznawcy, muzealnicy, pedagodzy, socjolodzy i psycholodzy.
Description: Książka podzielona została na cztery części. W każdej z nich znajdują się teksty ukazujące inną stronę badań miasta wynikających z odmiennych perspektyw badawczych prezentowanych przez nasz interdyscyplinarny zespół badaczy. Książka dofinansowana ze środków: Prof. dr hab. Jacka Witkosia, prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. nauki i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz, dziekan Wydziału Historycznego Prof. dr hab. Michała Buchowskiego, dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2927
ISBN: 978-83-62490-07-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
miasto.pdf10.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.