Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3001
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCharciarek, Andrzej-
dc.date.accessioned2012-08-10T11:56:10Z-
dc.date.available2012-08-10T11:56:10Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBohemistyka XII, 2012, nr 1, s. 5–34.pl_PL
dc.identifier.issn1642–9893-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3001-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł stanowi próbę wskazania grup jednostek leksykalnych pomijanych w słownikach dwujęzycznych polsko-czeskich i czesko-polskich. Jedną z nich są omówione w szkicu napisy publiczne: ostrzeżenia i zakazy, pozostające nieodzownymi elementami rzeczywistości współczesnej, którą opisują, przekazując o niej użytkownikom języka ważne informacje. Analizowane w artykule napisy publiczne to utarte miniteksty, których niezanotowanie w słowniku dwujęzycznym nie pozwala zwykle jego użytkownikowi na wskazanie trafnych odpowiedników obcojęzycznych. Praca jest także przyczynkiem do rozważań autora nad wieloma zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi notacji napisów publicznych: metod ich hasłowania, zapisu graficznego, wykorzystywania odnośnych kwalifikatorów itp.pl_PL
dc.description.abstractThis article is an attempt to indicate groups of lexical units omitted in bilingual Polish-Czech and Czech-Polish dictionaries. One of the groups is made up of the presented public notices i.e. warnings and bans constituting vital elements of the contemporary reality which they describe and provide language users with important information. The public notices analyzed in the article include fixed minitexts which are neglected in a bilingual dictionary and makes it impossible for a language user to find appropriate foreign counterparts. The article also contributes to the author’s considerations related to theoretical and practical issues connected with notation of public notices: methods of creating their dictionary entries, their graphical notation, application of relevant qualifiers, etc.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PROpl_PL
dc.subjectlingwistykapl_PL
dc.subjectlinguisticpl_PL
dc.subjectpragmalingwistykapl_PL
dc.subjectpragmalinguisticpl_PL
dc.subjectakty mowypl_PL
dc.subjectspeech actspl_PL
dc.subjectjęzyk czeskipl_PL
dc.subjectCzech languagepl_PL
dc.subjectjęzyk polskipl_PL
dc.subjectPolish languagepl_PL
dc.titleOstrzeżenia i zakazy jako napisy miejskie w słowniku dwujęzycznym polsko-czeskimpl_PL
dc.title.alternativeWarnings and bans used as city notices in bilingual Polish-Czech dictionarypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charciarek.pdf178.77 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.