Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3039
Title: K jednomu inspiračnímu zdroji poezie Jana Skácela
Other Titles: To one inspiration source in poetry of Jan Skácel
Authors: MALÝ, Radek
Keywords: Jan Skácel
Jan Skacel
Georg Trakl
Georg Trakl
Hermetická poezie
Hermetic poetry
Rakousko-české literární vztahy
Austrian-Czech literary relations
Issue Date: 2012
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XII, 2012, nr 2, s. 119–129.
Abstract: Autor studie zkoumá vztah mezi poezií rakouského expresionisty Georga Trakla (1887–1914) a českého básníka Jana Skácela (1922–1989). Traklovo dílo v překladech Bohuslava Reynka ovlivnilo vývoj moderní české poezie ve třicátých letech dvacátého století, především u Františka Halase a dalších básníků. Ozvěny Traklovy poezie však můžeme zaznamenat také v šedesátých letech u básníka Zbyňka Hejdy, Jana Skácela a prostřednictvím nových překladů Traklových básní Ludvíka Kundery. Tyto překlady jsou spojeny se Skácelovým zájmem o Traklovo dílo, jenž vrcholí v jeho sbírce Metličky (1969).
Author of the study examines the relation between poetry Austrian expressionist Georg Trakl (1887–1914) and Czech Poet Jan Skácel (1922–1989). Trakl´s work affected the development of modern Czech poetry in translations by Bohuslav Reynek in Thirties of the twentieth century by František Halas and other poets. The echoes of Trakl´s poetry can we read also in the sixties by poet Zbyněk Hejda, Jan Skácel and by Trakls translations by Ludvík Kundera. These translations are connected with Skácels work, exactly in book Metličky (1969).
URI: http://hdl.handle.net/10593/3039
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maly.pdf113.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.