Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3160
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorORŁOŚ, Teresa Zofia-
dc.date.accessioned2012-08-16T07:22:42Z-
dc.date.available2012-08-16T07:22:42Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 241–249.pl_PL
dc.identifier.issn1642–9893-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3160-
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest czesko-polskiej homonimii wewnątrzjęzykowej, w szczególności zagadnieniu złudnej ekwiwalencji słowotwórczej. Autorka zajmuje się przede wszystkim feminatywami i zdrobnieniami rzeczownikowymi, które dla Polaków uczących się języka czeskiego stanowią tzw. pułapki językowe. Porusza także zagadnienie złudnej ekwiwalencji przymiotnikowej w odniesieniu do przymiotników, których podstawę słowotwórczą stanowią zdradliwe wyrazy.pl_PL
dc.description.abstractThe article is dedicated to Czech-Polish interlanguage homonymy, in particular to the issue of deceptive derivational equivalence. First of all, the authoress analyzes feminatives and nominal diminutives which are so-called linguistic traps for Poles learning the Czech language. Furthermore, she raises the issue of deceptive adjectival equivalence with reference to adjectives in which the bases are deceptive words.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PROpl_PL
dc.subjectJęzyk czeskipl_PL
dc.subjectCzech languagepl_PL
dc.subjectJęzyk polskipl_PL
dc.subjectPolish languagepl_PL
dc.subjectHomonimypl_PL
dc.subjectHomonymypl_PL
dc.subjectDerywacjapl_PL
dc.subjectDerivationpl_PL
dc.titleCzesko-polskie złudne ekwiwalenty słowotwórczepl_PL
dc.title.alternativeCzech-Polish deceptive derivational equivalencepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teresa Zofia Orłoś.pdf100.31 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.