Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3337
Title: Owidiusz polskich romantyków. Inspiracje, nawiązania, analogie
Other Titles: Ovid of Polish Romantics. Inspirations, references, analogies
Authors: Klausa-Wartacz, Joanna
Advisor: Fiećko, Jerzy. Promotor
Keywords: wpływ
influence
recepcja
reception
motyw
theme
metamorfoza
metamorphosis
wygnanie
exile
Issue Date: 12-Sep-2012
Abstract: Przedłożona dysertacja zatytułowana Owidiusz polskich romantyków. Inspiracje, nawiązania, analogie podzielona została na trzy części zatytułowane kolejno Mickiewicz i „Metamorfozy” Owidiusza, Owidiańskie okruchy. Słowacki, Norwid, Kraszewski oraz Owidiusz zesłańców. W rozprawie tej badam wpływ dzieł Nazona na twórczość czołowych poetów polskich XIX wieku oraz poetów-zesłańców. Nie skupiam jednak uwagi wyłącznie na ich działaniach poetyckich, prozatorskich oraz dramatycznych. Ważną lekturę kontekstową stanowią także podejmowane przez autorów próby translatorskie, które w różnej formie powracają w ich twórczości, stanowiąc w części przypadków punkt wyjścia do dalszego zainteresowania tekstami Nazona. Istotna rola, szczególnie w przypadku Mickiewicza, zostaje przyznana również romantycznej epistolografii, w której zachowane zostały ślady pierwszych zatrudnień nad Owidiuszem. Praca ta, posiadająca w dużej mierze charakter interpretacyjny i intertekstualny, stanowi próbę opisania szerokiej palety wpływów Nazona na teksty romantyczne poprzez analizę najważniejszych przypadków korespondencji pomiędzy tekstami obu epok.
The dissertation entitled Ovid of Polish Romantics. Inspirations, references, analogies is divided into three parts titled sequentially: Mickiewicz and ‘Metamorphoses’ of Ovid, Ovid’s crumbs. Słowacki, Norwid, Kraszewski and the closing part Ovid of exiled poets. What was examined, was the influence of Ovid’s writings on the greatest Polish poets of the nineteenth century and the poet-exiles. However, there is no exclusive focus on their poetry, prose and drama. An important contextual reading is also taken from the authors translations, which in various forms reappears in their works. This dissertation, which nature is largely both interpretive and intertextual, is an attempt to describe a wide range of Nazon’s influences on the romantics` texts by analyzing the most important cases of the correspondence between the texts of two epochs.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/3337
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat J.Klausa-Wartacz.pdf
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.