Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/383
Title: Filozofia edukacji w poglądach Karola Wojtyły i Zygmunta Baumana
Other Titles: Education philosophy in ideas of Karol Wojtyła and Zygmunt Bauman
Authors: Laskowska, Barbara
Advisor: Kubicki, Roman. Promotor
Keywords: edukacja
education
Wojtyła
Bauman
Postmodernizm
Postmodernism
Issue Date: 26-May-2010
Abstract: W doktoracie znajdują się założenia modernizmu I postmodernizmu. Autorka także analizuje poglądy Karola Wojtyły i Zygmunta Baumana dotyczące społeczeństwa, tożsamości i wielkich wartości: prawda, wolność i rodzina. Ostatni rozdział zawiera poglądy Zygmunta Baumana i Karola Wojtyły dotyczące edukacji.
In My doctorate there are assumptions of modernity and postmodernity. I also describe the ideas of Zygmunt Bauman and Karol Wojtyła about the society, identity and big values: truth, freedom and family. The last chapter is devoted to the ideas of Zygmunt Bauman and Karol Wojtyła about education.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Pracownia Metodologii Edukacji
URI: http://hdl.handle.net/10593/383
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.Laskowska - Rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.