Porównania, 2008, nr 5 : [21] Collection home page

Przeglądaj zawartość „PORÓWNAŃ" 5/2008 wybierając tytuł, autor lub słowa kluczowe

AUTORZY „PORÓWNAŃ" 5/2008 (W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM)

Bogusław Bakuła - prof. dr. hab. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniw. im. A. Mickiewicza. E-mail: bakula@amu.edu.pl; bogusław.bakula@neostrada.pl; bakula@centrum.cz Geologos jest to czasopismo ogólnogeologiczne, skupiające się głównie na tematyce geologii Europy Środkowej i Wschodniej. Do 2008 roku zamieszczalo artykuły w polskiej i angielskiej wersji językowej, od 2009 roku – wyłącznie po angielsku. Istnieje w wykazie czasopism MNiSW.

Mieczysław Dąbrowski - prof. dr hab. Dyrektor Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca twórczości A. Kuśniewicza, któremu poświęcił kilka prac oraz literatury niemieckiej. W IP UW również kierownik Pracowni do badań nad kulturą literacką mniejszości narodowych w Polsce. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej w kontekście światowym, ostatnie jego prace koncentrują się wokół takich kategorii, jak: historia idei, "długie trwanie", inter-, trans- i wielokulturowość, tożsamość kulturowa i etniczna, inność, obcość, e/migracyjność, postkolonialne spojrzenie na literaturę, zagadnienia mowy i pisma, pogranicza i stereotypy kulturowe, transgresja, antropologia literatury, podmiotowość, epistemologia literacka, komparatystyka. Opublikował m. in.: Nierzeczywista rzeczywistość. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki (1987); 2004 (wyd. II zmien.); Polska awangarda prozatorska (1995); Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku (1996); Postmodernizm - myśl i tekst (2000); Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej (2001); Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie, 2005. E-mail: mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl

Dorota Kołodziejczyk - dr, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia postkolonialne i literaturę postkolonialną, powieść i teorię powieści, oraz problematykę komparatystyki w kontekście globalizacji. E-mail: d_kolodziejczyk@hotmail.com

Karolina Korcz - doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Przygotowuje pracę doktorską o recepcji Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa w Polsce. E-mail: afraniusz@o2.pl

Janusz Korek - literaturoznawca, historyk idei politycznych, tłumacz. Assistant professor w Centrum Badań Europy Wschodniej i Krajów Bałtyckich (CBEES) przy Sódertórn University College w Sztokholmie. W latach 1985-1998 uczęszczał na studia doktoranckie oraz pracował naukowo na slawistyce Uniwersytetu Sztokholmskiego, gdzie obronił pracę doktorską na temat myśli politycznej paryskiej „Kultury" (Paradoksy paryskiej Kultury. Stockholm Slavic Studies, Almqvist& Wiksell International. Stockholm 1998). W latach 1993-2003 współredagował pismo „Acta Sueco-Polonica", wydawane przez Uniwersytet w Uppsali. Napisał studium o dyskursach politycznych w Polsce i Ukrainie (Demokrativetande i Polen och Ukraina under den postkommunistiska perioden, (Stockholm Universitet, Stockholm, 2004). Jest także redaktorem i współautorem antologii, która aplikuje teorie postkolonialne na tereny środkowo-wschodnio-europejskie: From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective, (Sódertórn Academic Studies, Stockholm 2007). E-mail:Janusz.Korek@bredband.net

Ryszard Kupidura - doktorant w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM. Przygotowuje pracę doktorską o twórczości M. Kociubynskiego. E-mail: scholander@interia.pl

Michał Kuziak - dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku.Autor kilkudziesięciu rozpraw publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim", „Tekstach Drugich", „Ruchu Literackim", „Przeglądzie Humanistycznym". E-mail

Martyna Lemańczyk - doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM.Przygotowuje pracę doktorską o nadrealizmie w poezji czeskiej, polskiej i słowackiej. E-mail:martyna_l@o2.pl

Aleksander W. Lipatow - prof. Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Wybitny znawca literatur słowiańskich w całym ich rozwoju i złożoności, zwłaszcza literatury polskiej, której poświęcił wiele znakomitych studiów. Autor m.in. pracy w języku polskim Słowiańszczyzna - Polska - Rosja. Studia o literaturze i kulturze (1999). Publikował w Polsce m.in. w czasopismach „Teksty Drugie", „Slavia Orientalis" oraz w licznych tomach zbiorowych.

Tomasz Nakoneczny - doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Przygotowuje pracę doktorską o na temat twórczości W. Pielewina i J. Pilcha w perspektywie postkolonialnej. E-mail:dtnakoneczny@o2.pl

Marko Pawłyszyn - prof. Mieszka w Melbourne, wykładając na australijskim Uniwersytecie Monasha, gdzie zawiaduje Szkołą Języków, Kultur i Lingwistyki, piastując jednocześnie stanowisko dyrektora Centrum Ukrainistycznego im. Mykoły Zerowa. Jest autorem ponad siedemdziesięciu prac badających dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze ukraińskiej, które były publikowane na łamach m.in. takich czasopism naukowych, jak: „Slavic Review", „Suczasnist'", „Journal of Ukrainian Studies", „Harvard Ukrainian Studies", „Australian Slavonic and East European Studies". Na Ukrainie w formie książkowej został wydany zbiór jego tekstów Kanon ta ikonostas (Kyjiw, 1997). Polski czytelnik mógł zapoznać się z przekładem jego eseju Postmodernistyczne spojrzenie na ukraińską kulturę, opublikowanym w książce Rybo - Wino - Kur. Antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudziestu lat (Izabelin 1994) oraz Ukraiński postkolonialny modernizm, zamieszczonym w antologii Odkrywanie modernizmu, Kraków 1998). Zob.: www.arts.monash.edu.au/slavic/staff/mpavlyshyn.php

Mykoła Riabczuk - Politolog, pisarz, eseista, krytyk i tłumacz, jeden z najważniejszych uczestników trwającej w ostatnich latach natężonej dyskusji nad tożsamością narodu i społeczeństwa ukraińskiego. Był redaktorem miesięczników „Wsewit", „Suczastnist", „Krytyka". W Polsce jego artykuły były publikowane m.in. na łamach „Więzi", „Tygodnika Powszechnego", „Krasnogrudy", „Czasu Kultury", „Akcentu", „Dekady Literackiej", „Literatury na Świecie" oraz w antologiach. Spośród książek polskiemu czytelnikowi są dostępne jego prace Od Małorosji do Ukrainy (I. wyd. „Uniwersitas" 2003; II wyd. KEW 2006) oraz Dwie Ukrainy (2004). W 1999 roku otrzymał nagrodę POLKUL Fundation za działanie na rzecz dobrych stosunków ukraińsko-polskich, zaś w 2002 roku został laureatem polsko-ukraińskiej Nagrody Pojednania. E-mail:

Dariusz Skórczewski - dr, adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Publikował studia poświęcone postkolonializmowi m.in. w „Tekstach Drugich". E-mail: dareus@kul.lublin.pl

Ewa Stańczyk - doktorantka na Uniw. w Manchester, W. Brytania. E-mail: Ewa.Stanczyk@manchester.ac.uk

Ewa M. Thompson - prof. Rice University w Houston, w Stanach Zjednoczonych. Slawistka. Przedtem wykładała na uniwersytetach Wirginia, Indiana state, Vanderbilt, Ohio. Doktorat z komparatystyki obroniła na uniwersytecie Vanderbilt, staż naukowy odbywała w Instytucie Hoovera w Stanfordzie. Znawczyni Rosji i Europy Środkowej. Jest autorka pięciu książek oraz redaktorką kwartalnika „Sarmatian Review". Jej prace były tłumaczone na język chiński, rosyjski, chorwacki, ukraiński, polski i włoski. Jej książka „Imperial: Russian Literature and Colonialism" została przetłumaczona na język polski pt. Trubadurzy Imperium: literatura rosyjska i kolonializm (2000). Praca zdobyła również uznanie na Ukrainie i w Rosji. Autorka m.in.: Underdstanding Russia: the Holy Fool in Russian Culture. Publikuje również w wielkonakładowej prasie amerykańskiej teksty poświęcone Europie Wschodniej. E-mail: ethomp@rice.edu

Lidia Wiśniewska - dr hab., prof. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kieruje Zakładem Literatury Powszechnej i Komparatystyki. Autorka m.in.: Tożsamość i rozdwojenie (2002); Literatura kręgu wartości (2003); Mity, mitologie, mityzacje - nie tylko w literaturze (2005). Członek Komisji Komparatystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Publikowała w Porównaniach 4/.2007. E-mail: wisli@poczta.onet.pl

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Publikacje Wydawnictw i Pracowni Komparatystyki Literackiej IFP UAM-
2008Spis treści-
2008Publikacje Pracowni Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM-
2008Apel międzynarodowego stowarzyszenia „Memoriał”. O „narodowych wizjach przeszłości” (wiek xx i „wojna pamięci”)Mitzner [tł.], Piotr
2008Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińskaPawłyszyn, Marko; Matusiak [tł.], Agnieszka
2008Zarys metody paradygmatycznej w badaniach porównawczych (II)Wiśniewska, Lidia
2008Postkolonialne refleksje. Na marginesie pracy zbiorowej From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from Postcolonial Perspective pod redakcją Janusza KorkaThompson, Ewa M.
2008Hybrydyczność. Ograniczenia, przekształcenia, perspektywyStańczyk, Ewa
2008Imperialista skolonizowany. O rosyjskim paradoksie kolonialnym na przykładzie “Generation P” W. Pielewina i „Rosja w zapaści” A. SołżenicynaNakoneczny, Tomasz
2008Trudności z tożsamością. Na marginesie Niesamowitej SłowiańszczyznySkórczewski, Dariusz
2008Omówienia, przeglądyBakuła, Bogusław; Kupidura, Ryszard
2008Historia literatury w świetle nowych propozycji teoretycznychLipatow, Aleksander
2008Postmodernizm – nowe rosyjskie odczytanieNakoneczny, Tomasz
2008Wartość kulturowego braku. Syndrom kolonialny w twórczości MickiewiczaKuziak, Michał
2008„Mowa balfourowska” i dyskurs antykolonialny w ukraińskiej literaturze przełomu XIX/XX wKupidura, Ryszard
2008Postkolonializm a Europa Środkowo-WschodniaKorek, Janusz
2008Mistrz i miasto Mirona Pietrowskiego w ujęciu postkolonialnymKorcz, Karolina
2008Metropolia versus prowincjaKledzik, Emilia
2008Literatura porównawcza i studia postkolonialne – nowe otwarcie dla komparatystyki?Kołodziejczyk, Dorota
2008Prowincja jako centrumKledzik, Emilia
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21