Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4180
Title: Nowe obszary edukacji - trójwymiarowe światy wirtualne
Authors: Topol, Paweł
Keywords: technologia kształcenia
educational technology
e-learning
e-learning
wirtualny świat
virtual world
światy wirtualne 3D
3D virtual worlds
Second Life
Second Life
edukacja
education
glottodydaktyka
language teaching
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Topol P. (2011). Nowe obszary edukacji - trójwymiarowe światy wirtualne. [W:] Cybal-Michalska A., Segiet W., Kopeć D. (red.), Studia z pedagogiki i nauk pogranicza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 63-78.
Abstract: Autor porusza problematykę trójwymiarowych światów wirtualnych i ich miejsca w edukacji. Są to jednocześnie środowiska edukacyjne i społecznościowe, jak i narzędzia edukacyjne w rękach nauczyciela lub ucznia. Światy wirtualne 3D są w momencie tworzenia tekstu zjawiskiem stosunkowo mało znanym w Polsce. W pierwszej części rozdziału podano krótką charakterystykę tych światów. W dalszej omówiono pokrótce największy z nich – Second Life wraz z kilkoma przykładami wirtualnych kampusów oraz instalacji o zastosowaniach edukacyjnych. W kolejnej części autor formułuje kilka implikacji dla pedagogiki oraz dla nauki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4180
ISBN: 978‐83‐232‐2366‐5
ISSN: 0083‐4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)
Studia Edukacyjne, 2012, nr 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paweł_Topol_Nowe_obszary_edukacji_-_trójwymiarowe_światy_wirtualne.pdf771.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.