Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/429
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAleksandrowicz-Pędich, Lucyna. Promotor-
dc.contributor.advisorSiek-Piskozub, Teresa. Promotor-
dc.contributor.authorOwczarek, Dorota-
dc.date.accessioned2010-06-07T07:19:57Z-
dc.date.available2010-06-07T07:19:57Z-
dc.date.issued2010-06-07T07:19:57Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/429-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiejpl_PL
dc.description.abstractPraca podkreśla rolę dialogu w kontekście kształcenia i rozwijania IKK u przyszłych nauczycieli języka angielskiego, przedstawia związki pomiędzy kulturą a językiem, prezentuje rolę tekstów literackich w rozwoju IKK oraz rolę nauczyciela jako pośrednika kulturowego. Głównym zagadnieniem badawczym pracy jest odpowiedzenie na pytanie: Czy kształcenie w KJO przygotowuje przyszłych nauczycieli do roli pośrednika kulturowego? W części teoretycznej pracy zostały omówione teorie związane z rozwijaniem interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, które stały się podstawą do przygotowania badania , a w tym, do skonstruowania instrumentów badawczych i uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, co prezentuje część empiryczna.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to show the beneficial gains in the field of dialogic pedagogy. Dialogue is perceived to lie at the heart of intercultural contacts, since, first, it provides us a chance to discover oneself, and, second, it enables us to come closer to “the other”. In the theoretical part the relations between language and culture and the role of literary texts in the development of ICC are presented, and the concept of the teacher as a cultural mediator is discussed. The main research question is: Are students prepared in the course of their studies to perform the role of cultural mediator? The research part reports on the procedures and findings of the research carried out for the purpose of this dissertation.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectInterkulturowa kompetencja komunikacyjnapl_PL
dc.subjectIntercultural communicative competencepl_PL
dc.subjectEwaluacjapl_PL
dc.subjectEvaluationpl_PL
dc.subjectDialogpl_PL
dc.subjectDialoguepl_PL
dc.titleDialogowe podejście do ewaluacji interkulturowej kompetencji komunikacyjnej w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języka angielskiegopl_PL
dc.title.alternativeDialogic approach to the evaluation of intercultural communicative competence in pre-service English language teacher trainingpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dr_Owczarek.pdf
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.