Dialogowe podejście do ewaluacji interkulturowej kompetencji komunikacyjnej w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języka angielskiego

dc.contributor.advisorAleksandrowicz-Pędich, Lucyna. Promotor
dc.contributor.advisorSiek-Piskozub, Teresa. Promotor
dc.contributor.authorOwczarek, Dorota
dc.date.accessioned2010-06-07T07:19:57Z
dc.date.available2010-06-07T07:19:57Z
dc.date.issued2010-06-07T07:19:57Z
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiejpl_PL
dc.description.abstractPraca podkreśla rolę dialogu w kontekście kształcenia i rozwijania IKK u przyszłych nauczycieli języka angielskiego, przedstawia związki pomiędzy kulturą a językiem, prezentuje rolę tekstów literackich w rozwoju IKK oraz rolę nauczyciela jako pośrednika kulturowego. Głównym zagadnieniem badawczym pracy jest odpowiedzenie na pytanie: Czy kształcenie w KJO przygotowuje przyszłych nauczycieli do roli pośrednika kulturowego? W części teoretycznej pracy zostały omówione teorie związane z rozwijaniem interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, które stały się podstawą do przygotowania badania , a w tym, do skonstruowania instrumentów badawczych i uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, co prezentuje część empiryczna.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to show the beneficial gains in the field of dialogic pedagogy. Dialogue is perceived to lie at the heart of intercultural contacts, since, first, it provides us a chance to discover oneself, and, second, it enables us to come closer to “the other”. In the theoretical part the relations between language and culture and the role of literary texts in the development of ICC are presented, and the concept of the teacher as a cultural mediator is discussed. The main research question is: Are students prepared in the course of their studies to perform the role of cultural mediator? The research part reports on the procedures and findings of the research carried out for the purpose of this dissertation.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/429
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectInterkulturowa kompetencja komunikacyjnapl_PL
dc.subjectIntercultural communicative competencepl_PL
dc.subjectEwaluacjapl_PL
dc.subjectEvaluationpl_PL
dc.subjectDialogpl_PL
dc.subjectDialoguepl_PL
dc.titleDialogowe podejście do ewaluacji interkulturowej kompetencji komunikacyjnej w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języka angielskiegopl_PL
dc.title.alternativeDialogic approach to the evaluation of intercultural communicative competence in pre-service English language teacher trainingpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego