Dialogowe podejście do ewaluacji interkulturowej kompetencji komunikacyjnej w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języka angielskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-06-07T07:19:57Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Dialogic approach to the evaluation of intercultural communicative competence in pre-service English language teacher training

Abstract

Praca podkreśla rolę dialogu w kontekście kształcenia i rozwijania IKK u przyszłych nauczycieli języka angielskiego, przedstawia związki pomiędzy kulturą a językiem, prezentuje rolę tekstów literackich w rozwoju IKK oraz rolę nauczyciela jako pośrednika kulturowego. Głównym zagadnieniem badawczym pracy jest odpowiedzenie na pytanie: Czy kształcenie w KJO przygotowuje przyszłych nauczycieli do roli pośrednika kulturowego? W części teoretycznej pracy zostały omówione teorie związane z rozwijaniem interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, które stały się podstawą do przygotowania badania , a w tym, do skonstruowania instrumentów badawczych i uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, co prezentuje część empiryczna.
The aim of the dissertation is to show the beneficial gains in the field of dialogic pedagogy. Dialogue is perceived to lie at the heart of intercultural contacts, since, first, it provides us a chance to discover oneself, and, second, it enables us to come closer to “the other”. In the theoretical part the relations between language and culture and the role of literary texts in the development of ICC are presented, and the concept of the teacher as a cultural mediator is discussed. The main research question is: Are students prepared in the course of their studies to perform the role of cultural mediator? The research part reports on the procedures and findings of the research carried out for the purpose of this dissertation.

Description

Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej

Sponsor

Keywords

Interkulturowa kompetencja komunikacyjna, Intercultural communicative competence, Ewaluacja, Evaluation, Dialog, Dialogue

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego