Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/433
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBanaszak, Grzegorz. Promotor-
dc.contributor.authorRzonsowski, Piotr-
dc.date.accessioned2010-06-07T08:48:40Z-
dc.date.available2010-06-07T08:48:40Z-
dc.date.issued2010-06-07T08:48:40Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/433-
dc.descriptionMatematyki i Informatyki: Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznejpl_PL
dc.description.abstractNiniejsza rozprawa jest poświęcona rozwiązaniu dwóch problemów. Pierwszym zagadnieniem jakie jest rozważany w rozprawie jest problem nośnika. Jako pierwszy sformułował go P. Erdös w następujący sposób: Załóżmy, że dla pewnych liczb całkowitych x, y następujący warunek jest spełniony:Supp(xn − 1) implikuje Supp(yn − 1),dla wszystkich liczb naturalnych n. Czy z tego wynika, że x = y.Problem ten został rozwiązany przez C. Corrales-Rodrigáñez i R. Schoof. Następnie problem ten został uogólniony na rozmaitości abelowe nad ciałem liczbowym i był rozwiązany dla szczególnych klas rozmaitości abelowych przez Banaszaka, Gajdę, Krasonia, Khare, Prasada i innych.W swojej rozprawie rozszerzam ten wynik dla abelowych rozmaitości nad ciałem skończenie generowanym nad Q.Drugi problem dotyczy liniowej zależności punktów na rozmaitości abelowej. Pytanie to sformułował W. Gajda w 2002 r. w następujący sposób:Czy dla rozmaitości abelowej A i jej podgrupy G następujące warunki są równoważne:· P należy do podgrupy G;· rv(P) należy do rv(G), dla prawie wszystkich v z pierścienia OFProblematyka ta była rozważana w przeciągu kilku następnych lat. Jednakże wszystkie wyniki uzyskiwane w tych pracach były dla rozmaitości abelowych nad ciałem liczbowym. W rozprawie rozszerzam ten problem na ciała skończenie generowane nad Q.pl_PL
dc.description.abstractThis dissertation is devoted to solving two problems. The first problem which is being considered at the dissertation is support problem. The problem formulated by P. Erdös as follows:Suppose that for some integers x,y, the following condition holdsSupp(xn − 1) implicates Supp(yn − 1),for every natural number n. Is then x=y?C. Corrales-Rodrigáñez and R. Schoof answered the question and proved its analogue for number fields and for elliptic curve. Larsen gave a solution of the support problem for all abelian varieties over number fields. In this dissertation I extends this result to abelian varieties over finitely generated field over Q.Second problem is linear dependence of points in Mordell-Weil groups of abelian varieties via reduction maps . I solves this problem for abelian varieties over finitely generated field over Q.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrozmaitości abelowepl_PL
dc.subjectabelian varietiespl_PL
dc.subjectschematy abelowepl_PL
dc.subjectabelian schemepl_PL
dc.subjectnośnikpl_PL
dc.subjectsupportpl_PL
dc.titleArytmetyka Grupy Mordella-Weila na rozmaitości abelowej nad ciałem skończenie generowanym nad Qpl_PL
dc.title.alternativeOn arithmetic in Mordell-Weil groups of abelian variety over finitely generated field over Qpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat.pdf418.78 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.