Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2002, nr 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  SPIS TREŚCI
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2002)
 • Item
  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „MŁODOCIANI MORDERCY” Poznań 10 - 11 XII 2001 r.
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2002) Barczykowska, Agnieszka
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2002) Marcinkiewicz, Agnieszka
  Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, pod red. Elżbiety Kryńskiej, IPiSS, Warszawa 2000, ss. 266.
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2002) Kraśniak, Janusz
  Elżbieta Kowalczyk, Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, ss. 242.
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2002) Budzinowski, Roman
  Paweł Czechowski, Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Twigger S.A., Warszawa 2001, ss. 376.