Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/468
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Augustyn. Promotor-
dc.contributor.authorRóżański, Rafał-
dc.date.accessioned2010-06-30T12:56:27Z-
dc.date.available2010-06-30T12:56:27Z-
dc.date.issued2010-06-30T12:56:27Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/468-
dc.descriptionWydział Matematyki i Informatykipl_PL
dc.description.abstractW eksperymentach, w których obiekty wzajemnie na siebie oddziałują, można rozważać blokowy model współoddziaływania z efektami sąsiedztwa. Układami uniwersalnie optymalnymi w tym modelu są kołowe układy zrównoważone ze względu na sąsiedztwo. Jednak dla wielu parametrów układu takie układy nie istnieją. W takiej sytuacji można rozważać układy optymalne ze względu na wybrane kryteria. Rozważanymi w pracy kryteriami są D- oraz E-optymalność. Układy D- oraz E-optymalne w modelach współoddziaływania zostały scharakteryzowane w klasach układów o blokach kompletnych dla specyficznej liczby bloków. Ponadto w pracy zostały scharakteryzowane układy spójne w modelach współoddziaływania.pl_PL
dc.description.abstractThe interference model with neighbor effects describes the experiments in which the response to a treatment can be affected by other treatments. It is known, that circular neighbor balanced designs are universally optima under this model. However, such designs exist only for some combinations of design parameters. The aim of the dissertation is to characterize the D- and E-optimal complete block designs under the interference model with neighbor effects over the class of complete block designs with specified numbers of blocks. Some additional results on designs connectedness are also given.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectModel współoddziaływaniapl_PL
dc.subjectInterference modelpl_PL
dc.subjectUkłady D-optymalnepl_PL
dc.subjectD-optimalitypl_PL
dc.subjectUkłady E-optymalnepl_PL
dc.subjectE-optimalitypl_PL
dc.subjectSpójnośćpl_PL
dc.subjectConnectednesspl_PL
dc.subjectMacierz informacjipl_PL
dc.subjectInformation matrixpl_PL
dc.titleEksperymenty optymalne ze względu na wybrane kryteria w modelach współoddziaływaniapl_PL
dc.title.alternativeOptimal experiments with respect to the given criteria in the interference modelspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa_dr_RR.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.